פעילות הכנסת

להלן פרוטוקולים של דיוני וועדות בכנסת והצעות חוק לשיפור רווחתם של בעלי חיים במדינת ישראל.כנסת 17

ביום 01.01.2008 ציינה לראשונה כנסת ישראל את "יום זכויות בעלי החיים"אשר במסגרתו תוכננו להתקיים דיונים בועדות הכנסת השונות בקשר לבעלי חיים ובמליאת הכנסת תוכננו לעלות לסדר הצעות חוק לקידום ושיפור מצבם של בעלי החיים בישראל. וועדת שרים לענייני חקיקה, שהייתה אמורה לדון בהצעות החוק הנ"ל ביום שני, 31.12.2007, דחתה את הדיון בהצעות החוק למועד אחר . דיון מעמיק על ניסויים בבעלי חיים הועבר לוועדת משנה.

שרים וחברי כנסת חתמו על הצהרת זכויות בעלי החיים בישראל. לעומת זאת, אף חוק להגנת בעלי החיים לא התקבל בוועדת השרים. לפרטים נוספים על יום זכויות בעלי חיים בכנסתפעילות פרלמנטרית

בלשכת השר לבטחון פנים התייחסו לשאילתה אך בחרו לא להשיב עליה.

ח"כ חנין שלח מכתב בבקשה לענות של שאלותיו מכוון שחלק מהחשודים ממשיכים לכהן בתפקידים הציבוריים ובמקרים האלה ישנו בעניין ציבורי רב.


פרוטוקולים מישיבות ועדת הכנסת

 • פרוטוקול מס' 544 מישיבת ועדת הכלכלה, כ"ג באדר ב' התשס"ח, 30.3.2008

סדר היום: פיקוח משרד החקלאות על הוטרינרים העירוניים ועל עבודת הוטרינר העירוני באשקלון

 • פרוטוקול מס' 410 מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט, כ"ו באדר ב' התשס"ח ‎ 2.4.‎2008

סדר היום: הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - צמצום ההתרבות של בעלי חיים משוטטים למניעת ההתעללות בהם), התשס"ח-‎2007

הצעתה של חברת הכנסת רונית תירוש וחבר הכנסת גלעד ארדן

 • פרוטוקול מס' ‎149 מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט, ב' אדר התשס"ז 20.2.2007.

סדר היום: חסינות וטרינריים ברשויות המקומיות מפני העמדה לדין על המתת בעלי חיים

 • פרוטוקול מס' ‎385 מישיבת ועדת הכלכלה, יום שני, כ"ד בחשוון התשס"ח 5.11.2007

סדר יום: תקנות להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון) , התשס"ז-‎2007, בדבר פרטי המידע במרכז הרישום הארצי לרישום כלבים - בקשה לדיון מחדש.

 • פרוטוקול מס' ‎302 מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט, יום שלישי, ג' בכסלו התשס"ח 13.11.2007

סדר יום: עידוד עיקור וסירוס כלבים וחתולים הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (עידוד עיקור וסירוס כלבים וחתולים) התשס"ז-‎2006, של חה"כ גלעד ארדן, חה"כ רונית תירוש (פ/‎1859)הצעות חוק פרטיות בנושאי רווחת בעלי חיים

 • הצעת חוק צער בעלי חיים - הגנה על בעלי חיים , התשס"ו-2006. הצעת חוק של חבר הכנסת אחמד טיבי. לפי החוק הקיים, השר האחראי הממונה על ביצוע חוק זה הינו שר החקלאות, דבר אשר עלול ליצור ניגוד אינטרסים מובהק בין הרציונל שבבסיס החוק לבין תחום תפקידו של שר זה. על כן, בכדי למנוע מצב זה, ובכדי להבטיח הגנה אמיתית על בעלי חיים, מוצע להעביר את הסמכות לשר לאיכות הסביבה, ובהתאם לכך הדיונים בנושאים ובהצעות חוק בתחום זה יועברו גם הם לוועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת.

 • הצעת חוק צער בעלי חיים - הגנה על בעלי חיים, תיקון- שינוי שם החוק , התשס"ז- 2007. הצעת חוק של חברי כנסת יואל חסון,קולט אביטל, גלעד ארדן,דב חנין. שינוי שם החוק ל"חוק זכויות בעלי חיים" בא להצהיר על הטמעת הערך המוסרי הקדום, כמו גם הערך החינוכי בחברה בישראל, ועל עיגונו בשיח החוקי המודרני, של ערכים וזכויות.

 • הצעת חוק צער בעלי חיים - הגנה על בעלי חיים, תיקון - חובת התייעצות ומסירת מידע , התשס"ז-2007. הצעת חוק של חברי הכנסת יואל חסון, דב חנין. ההצעה היא להטיל על רשויות ציבוריות חובת התייעצות עם "נח" - ההתאחדות הישראלית של הארגונים להגנת בעלי-חיים, בכל עניין בעל נגיעה או השלכה לבעלי-חיים, וכן לחייבן להעמיד לרשות "נח" כל מידע הנוגע לבעלי-חיים, על-פי דרישתה.

 • הצעת חוק צער בעלי חיים - הגנה על בעלי חיים, תיקון - איסור המתה , התשס"ז-2007. הצעת חוק של חבר הכנסת גלעד ארדן. כחלק מתהליך עולמי של יצירת דיני איכות סביבה והתפתחות התחום במדינות המשפט המקובל ומדינות מערב אירופה, יש לעגן את הנורמות השוללות קטילת חיות ללא כל תכלית – בחוק.

 • הצעת חוק הצעת חוק צער בעלי חיים - הגנה על בעלי חיים, עידוד עיקור וסירוס כלבים וחתולים , התשס"ז-2006. הצעת חוק של חברי הכנסת גלעד ארדן, רונית תירוש. על פי ההצעה, יוכלו בעלי כלבים וחתולים לעקר ולסרס את חיות המחמד שברשותם במרפאות עירוניות ופרטיות, שיעמדו בדרישות על פי כללים שייקבעו על ידי שר החקלאות, ולשאת בעלות 50% מהניתוח.

 • הצעת חוק צער בעלי חיים - הגנה על בעלי חיים, תיקון - החמרת הענישה , התשס"ו-2006. הצעת חוק של חבר הכנסת ניסן סלומינסקי. בחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד-1994, בסעיף 17, בסעיף קטן (א), במקום "מאסר שלוש שנים" יבוא "מאסר חמש שנים". שלוש שנות מאסר ניתנות גם בגין עבירות רכוש. אין להשוות פגיעה בבעל חיים חסר אונים לפגיעה ברכוש - יקר ככל שיהיה.

 • הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת - בידוד בעלי חיים , התשס"ו-2006. הצעת חוק של חבר הכנסת זבולון אורלב. על פי המצב החוקי הקיים, בעל חיים שנעצר בשל נשיכת אדם, מבודד למשך עשרה ימים מיום התחלת המעצר. מבדיקה מקצועית עולה כי חשיבות הבידוד וההסגר, לצורך שמירה על בריאות הציבור, הינה במשך תקופה של עשרה ימים מיום הנשיכה ולא מהיום שבעל החיים הובא להסגר.

 • הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת - מאורות בידוד לבעלי חיים , התשס"ו-2006. הצעת חוק של חברת הכנסת סופה לנדבר.כיום, חלק מהרשויות המקומיות מסגירות כלבים משוטטים לכלביות פרטיות ולא לתחנות ההסגר העירוניות. דבר זה מהווה בעיה שכן הכלביות הפרטיות הן עסק המנוהל למטרות רווח, תוך דחיקת רווחת בעלי החיים לשוליים.

 • להצעות חוק נוספות ראה קישור לאתר הכנסתכנסת 16

פרוטוקולים מישיבות ועדת החינוך

 • פרוטוקול מס' ‎533 מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט י"ב באדר התשס"ו ‎12.03.2006.

סדר היום: התעללות בבעלי חיים בעופרה

 • פרוטוקול מס' 534 מישיבת ועדת החינוך, התרבות והספורט י"ב באדר התשס"ו ‎12.03.2006.

סדר היום: איסור האכלת חתולי רחובהצעות חוק פרטיות בנושאי רווחת בעלי חיים

 • הצעת חוק צער בעלי חיים - הגנה על בעלי חיים, תיקון - איסור עקירת ציפורניים , התשס"ה-2005. הצעת חוק של חברי הכנסת אחמד טיבי, מוחמד ברכה, עסאם מחו'ל. הצעת החוק באה כדי לאסור על חיתוך או כריתה של פרקיו, גידיו וציפורניו של חתול ולאסור על ביצוע הניתוח הלא–מוסרי, המנוגד לשבועת הווטרינרים והמיותר לחלוטין נוכח זמינותם של פתרונות פשוטים והומאניים יותר שאינם גורמים סבל לחתולים (לדוגמא כיסויים לציפורניים, ייעוץ התנהגותי ועוד).

 • להצעות חוק נוספות ראה קישור לאתר הכנסת