עוצרים את הווטרינרים הרשותיים המתעללים!

לחתימה על העצומה

לאחרונה חשפה עמותת נוח ( התאחדות ישראלית של ארגונים למען בעלי-חיים), כי במסגרת הליך שיזמה פרקליטות המדינה מתגבש נוהל חדש אשר עלול להכפיף את סמכויות החקירה ושיקול הדעת של המשטרה בשאלת העמדה לדין של הווטרינרים הרשותיים החשודים בהתעללות - לאישור משרד החקלאות.

קיים חשש ממשי כי נוהל זה, במידה ויתגבש, יצמצם עוד יותר את היקף אכיפתו של חוק צער בעלי חיים על הווטרינרים הרשותיים, שכן הנוהל מעמיד את משרד החקלאות במצב של ניגוד עניינים, בו מוטל עליו לקחת החלטות בנוגע לחקירה והעמדה לדין של עובדיו, תפקיד שככלל מסור למשטרה ולפרקליטות. על כן, תוצאתו של הנוהל תהא הענקת מעין חסינות לווטרינרים הרשותיים מפני העמדה לדין.

אנו, קבוצה של אנשים פרטיים, פועלים למען שיפור רווחת חייהם של בעלי החיים המוחזקים במכלאות הרשותיות, ומוחים כנגד התגבשותו של הנוהל שתוצאתו הענקת חסינות מפני העמדה לדין לווטרינריים הרשותיים החשודים בהתעללות.

אנו קוראים לכם, מגדלי כלבים וחתולים ואוהבי בעלי חיים בכלל, להצטרף למאבקנו באמצעות הבעת תמיכתכם על ידי חתימה על העצומה הקוראת לעצור את גיבוש נוהל החסינות , ובכל דרך אחרת. עזרו לנו להוכיח כי הציבור הרחב אינו מוכן להשלים עם התעללות בבעלי חיים חסרי ישע.

עד כה חתמו על העצומה קרוב לעשרת אלפים (!) אנשים. חתמו גם אתם!


בין החותמים על העצומה:

רונה-לי שמעון רונה-לי שמעון

ריקי בליך ריקי בליך

פאר ויסנר פאר ויסנר

אורנה בנאי אורנה בנאי

ליאון רוזנברג ליאון רוזנברג

עומר ברנע עומר ברנע