אודות הקבוצה

גורים

אנו קבוצה של פעילים למען בעלי חיים, המזועזעים מן המצב השורר בחלק ניכר מן הכלביות העירוניות והרשותיות, כפי שהתפרסם לאחרונה באמצעי התקשורת, וכפי שידוע לחלקנו מהכרות אישית עם הנושא.

כדי לנסות להשפיע ולגרום לשיפור תנאי הכליאה של חיות בית במכלאות, החלטנו להקים אתר זה כחלק ממאבק רחב למען רווחת בעלי חיים במדינת ישראל.

אנו קבוצה של אנשים פרטיים, ועד כה כל המאבק ממומן מכספנו הפרטי.

כדי ללמוד יותר על מטרותינו קראו את מסמך מטרות הקבוצה .