די להפקרות!

Photo by אזרחים למען החיות במכלאות הרשותיות.

Photo taken 2010-10-21.