הפגנה מול משטרת ראשון לציון

Photo by אזרחים למען החיות במכלאות הרשותיות.

Photo taken 2010-10-21.